KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png

Polski Związek Żeglarski, podobnie jak w poprzednich latach, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ (instruktor żeglarstwa, młodszy instruktor) na okres 2014/2015!

Czytaj więcej...

W dniu 11.04.2014 (piątek) o godz.19:00 odbył się XXI Sejmik Sprawozdawczy KOZŻ. Obrady Sejmiku miały miejsce w "Tawernie na Hornie", ul. Kozia 22 (teren przystani KŻ Horn).

Czytaj więcej...

Od 1.04.2016 obowiązuje nowa "Instrukcja PZŻ nr 1_2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie" (pdf). Zgłaszanie egzaminu, zapisy kandydatów na egzamin oraz składanie wniosków o patenty żeglarskie odbywają się przez odpowiednie strony internetowe PZŻ. Chęć przeprowadzenia egzaminu oraz ew. proponowanych egzaminatorów można zgłaszać do Komisji Szkolenia Krakowskiego OZŻ na ponad 14 dni przed planowanym terminem egzaminu! Następnie na co najmniej 14 dni przed egzaminem KOZŻ składa elektronicznie wniosek o przeprowadzenie egzaminu do PZŻ. Informacje dla egzaminatorów znajdują się w zakładce "Dla Egzaminatorów" - na stronie PZŻ-szkolenie (patrz menu po prawej stronie). 

Wykaz egzaminów w Krakowskim OZŻ jest dostępny w zakładce "Egzaminy".

    -------------

W dniu 24.05.2013 zostało opublikowane tzw. rozporządzenie "egzaminacyjne", tj. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz. U. z 2013 r., poz. 602) obejmujące warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminów.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.05.2013.
Od tego dnia możliwe jest przeprowadzanie egzaminów na patenty żeglarskie.
Tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/602/D2013000060201.pdf

W PZŻ opracowano procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu oraz druki egzaminacyjne (procedury te obowiązywały do końca 2015 r.). Chęć przeprowadzenia egzaminu oraz proponowanych egzaminatorów można zgłaszać do Komisji Szkolenia Krakowskiego OZŻ (druk zgłoszenia) na minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu! Następnie KOZŻ wyśle na tej podstawie wniosek o przeprowadzenie egzaminu do PZŻ. Proszę dokładnie zapoznać się z procedurami organizacji oraz przeprowadzenia egzaminu. Wszyscy kandydaci na członków KE muszą spełniać warunki określone w § 3 w/w Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM oraz powinni posiadać aktualną polisę OC dotyczącą egzaminowania na patenty żeglarskie (w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wypełniają oświadczenie). Po zaakceptowaniu wniosku przez PZŻ i MSiT informacja o planowanym egzaminie ukaże się na stronach PZŻ oraz KOZŻ.

Energa Sailing Logo

Od roku 2013 Krakowski OZŻ bierze udział w Programie ENERGA Sailing, kompleksowym projekcie Polskiego Związku Żeglarskiego i Grupy ENERGA, mającym na celu promowanie żeglarstwa jako dyscypliny sportowej oraz sposobu rekreacji.

W dniu 9.03.2016 na przystani Klubu Żeglarskiego Horn Kraków oficjalnie otwarta została IV edycja Programu Energa Sailing w Małopolsce – edycja 2016. Tymczasem już 29 lutego odbyły się pierwsze zajęcia teoretyczne w ramach kolejnej edycji ENERGA Sailing, największego programu edukacji żeglarskiej w Polsce.

Oficjalny start III edycji Programu Energa Sailing w Krakowie 2015: w dniu 11.03.2015 na przystani Klubu Żeglarskiego Horn Kraków otwarta została kolejna edycja Programu.

Start II edycji Programu Energa Sailing w Krakowie 2014: w dniu 19 marca na Przystani Klubu Żeglarskiego Horn Kraków odbyła się Konferencja Prasowa dotycząca Energa Sailing w Krakowie. Spotkanie to zainaugurowało oficjalnie cykl bezpłatnych zajęć żeglarskich w sezonie 2014.

W  zajęciach programu w Krakowie w roku 2013 uczestniczyło aż 135 najmłodszych miłośników żeglarstwa. Koordynatorem projektu w Krakowskim OZŻ jest kol. Józefa Ogrodnik z Klubu Żeglarskiego HORN Kraków.
Więcej informacji na stronach KŻ Horn Kraków oraz programu Energa Sailing (w szczególności informacje o programie w Krakowie).

Polski Związek Żeglarski, podobnie jak w poprzednich latach, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ (instruktor żeglarstwa, młodszy instruktor) na  2013/2014!

Czytaj więcej...

W dniu 16.04.2013 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460) obejmujące nowy system uprawnień żeglarskich i motorowodnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30.04.2013.

Czytaj więcej...

KALENDARZ REGAT ORGANIZOWANYCH W KRAKOWSKIM OKRĘGOWYM ZWIĄZKU ŻEGLARSKIM  - sezon żeglarski 2013

Czytaj więcej...

Polski Związek Żeglarski, podobnie jak w poprzednich latach, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ (instruktor żeglarstwa, młodszy instruktor)!

Czytaj więcej...

Zarząd Krakowskiego OZŻ przypomina, że w dniu 16 października 2012r. traci moc Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa. Ponieważ reguluje ono kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa i tryb ich uzyskiwania, a więc między innymi sposób przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie, egzaminy które odbędą się po dniu 15 października nie będą ważne. W związku z tym Biuro PZŻ nie będzie wydawało patentów na podstawie dokumentacji egzaminacyjnych datowanych po 15 października 2012 r. Dotyczy to również składania  wniosków o wymianę patentów czy też wydanie patentów na podstawie odbytych rejsów stażowych.

Czytaj więcej...

KALENDARZ REGAT ORGANIZOWANYCH W KRAKOWSKIM OKRĘGOWYM ZWIĄZKU ŻEGLARSKIM sezon żeglarski 2012

Czytaj więcej...

Na XXI Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym Krakowskiego OZŻ, który odbył się w dniu 30.03.2012 w lokalu Karczma pod Blachą, ul. Piastowska 22, w Krakowie, wybrano nowe władze Krakowskiego OZŻ na kolejną czteroletnią kadencję.

Czytaj więcej...

KALENDARZ REGAT ORGANIZOWANYCH W KRAKOWSKIM OKRĘGOWYM ZWIĄZKU ŻEGLARSKIM  sezon żeglarski 2011

Czytaj więcej...

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ