KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png

W dniu 15.04.2016 XXIII Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy na czteroletnią kadencję wybrał

Zarząd KOZŻ (Zarząd ukonstytuował się w poniższym składzie na zebraniu w dniu 20.04.2016):

    Władysław Dąbrowski - Prezes KOZŻ
    Sławomir Wójtowicz - vice-prezes (d/s organizacyjnych)
    Mieczysław Całka - vice-prezes d/s sportu
    Paweł Czuba - vice-prezes (d/s szkolenia)
    Wojciech Miętka - Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej
    Tomasz Salamon - Skarbnik
    Paweł Stolzmann - Sekretarz

Ponadto wybrano

Komisję Rewizyjną w składzie:

    Paweł Waligórski - przewodniczący
    Marcin Matyasik
    Jakub Sepielak

oraz

Sąd Koleżeński w składzie:

    Witold Wajda
    Piotr Bogusz
    Łukasz Cymer

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ