W dniu 15.04.2016 XXIII Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy na czteroletnią kadencję wybrał

Zarząd KOZŻ (Zarząd ukonstytuował się w poniższym składzie na zebraniu w dniu 20.04.2016):

    Władysław Dąbrowski - Prezes KOZŻ
    Sławomir Wójtowicz - vice-prezes (d/s organizacyjnych)
    Mieczysław Całka - vice-prezes d/s sportu
    Paweł Czuba - vice-prezes (d/s szkolenia)
    Wojciech Miętka - Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej
    Tomasz Salamon - Skarbnik
    Paweł Stolzmann - Sekretarz

Ponadto wybrano

Komisję Rewizyjną w składzie:

    Paweł Waligórski - przewodniczący
    Marcin Matyasik
    Jakub Sepielak

oraz

Sąd Koleżeński w składzie:

    Witold Wajda
    Piotr Bogusz
    Łukasz Cymer