KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png

Akcje szkoleniowe MSiT

Informacje o akcjach szkoleniowych dofinansowanych ze środków MSiT patrz strona PZŻ:
 http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/akcje-szkoleniowe-msit/.

Zgodnie z dyrektywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną do polskich związków
sportowych w sportach olimpijskich Polski Związek Żeglarski został zobowiązany do publikowania
na stronie internetowej Związku:

a) aktualnego składu kadr narodowych, z przypisaniem do grup szkolenia olimpijskiego (A1, A2, B1, B2, C) w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wieku,

b) wykazu kadr trenerskich i osób współpracujących, z przypisaniem do poszczególnych grup szkoleniowych,

c) wykazu prowadzonych akcji szkoleniowych, zawierającego terminu i miejsca każdej akcji oraz listę jej uczestników.

Mając na uwadze ww. dyrektywę MSiT Polski Związek Żeglarski przesłał do Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT odpowiednie dokumenty oraz zamieścił stosowne informacje na stronie internetowej Związku - www.pya.org.pl w zakładce DZIAŁ SPORTU - AKCJE SZKOLENIOWE MSiT.

 

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ