KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png
  • Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018

Polski Związek Żeglarski ponownie oferuje możliwość przystąpienia do polisy ubezpieczenia OC instruktora, egzaminatora i skippera pływającego na jachtach żaglowych i motorowych.

Warunki ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna instruktorów, egzaminatorów i skipperów jachtowych i motorowodnych.
Czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia: wykonywanie zawodu instruktora, egzaminatora i skippera jachtowego oraz motorowodnego.
Zakres terytorialny: cały świat /bez USA i Kanady/
Suma ubezpieczenia: 500 000,00 zł na osobę
Okres ubezpieczenia: od dnia przystąpienia do 24.04.2018 r.
Koszt ubezpieczenia na osobę: 250,00 zł

W celu przystąpienia do polisy ubezpieczeniowej  należy zapoznać się z treścią Polisy Ubezpieczeniowej i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wypełnić internetowy formularz na stronie PZŻ. Zwrotnie otrzymamy wniosek przystąpienia do ubezpieczenia, który należy podpisać, zeskanować i wysłać mailem wraz z potwierdzeniem płatności na podane konto PZŻ . Potwierdzenie przystąpienia do polisy ubezpieczeniowej zostanie przesłane przez Wydział Szkolenia PZŻ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - sezon 2016/2017

Polski Związek Żeglarski, podobnie jak w poprzednich latach, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ.

Ubezpieczenie OC obowiązuywało od dnia dokonania opłaty do 15.03.2017 r. - na kwotę do 1 000 000 zł, na obszar całej Europy i basenu Morza Śródziemnego. Koszt ubezpieczenia - 120 zł od osoby.

Do wniosku należy koniecznie dołączyć potwierdzenie przelania opłaty za ubezpieczenie. Opłaty należy wnosić na konto PZŻ:

Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Bank PKO SA. nr 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
tytułem: imię i nazwisko - OC instruktora żeglarstwa

Dowodem zawarcia umowy jest kopia wniosku i dowód wniesienia opłaty. Lista osób ubezpieczonych będzie umieszczana na stronie Komisji Szkolenia PZŻ (zakładka SZKOLENIE / SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE / Ubezpieczenie OC / Wykaz ubezpieczonych) i aktualizowana w miarę możliwości.

UWAGA: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działalność wszystkich instruktorów stowarzyszonych w PZŻ (patrz: statut PZŻ) oraz tych nie stowarzyszonych lecz jedynie w przypadku wykonywania prac szkoleniowych na rzecz PZŻ.
 

  • Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - sezon 2015/2016

Polski Związek Żeglarski, podobnie jak w poprzednich latach, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ. Ubezpieczenie OC obowiązywało do 15.03.2016 r. na kwotę do 500 000 zł, na obszar całej Europy i basenu Morza Śródziemnego. Koszt ubezpieczenia - 120 zł od osoby.

  • Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - sezon 2014/2015

Polski Związek Żeglarski, podobnie jak w poprzednich latach, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ. Ubezpieczenie OC obowiązywało do 15.03.2015 r. na kwotę do 500 000 zł, na obszar całej Europy i basenu Morza Śródziemnego. Koszt ubezpieczenia - 120 zł od osoby

  • Ubezpieczenie OC instruktorów - sezon 2013/2014

PZŻ podpisał umowę o ubezpieczenie OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ. Było to ubezpieczenie OC na okres 30.04.2013 - 29.04.2014 na kwotę do 100 000 zł, na obszar całej Europy i basenu Morza Śródziemnego. Koszt ubezpieczenia 120 zł od osoby.

  • Uwaga z początkiem roku 2013 osobna strona Komisji Szkolenia PZŻ została zamknięta. Wszelkie informacje dotyczące spraw szkoleniowych publikowane będą na oficjalnej stronie PZŻ w zakładce "Szkolenie" (dostępnej też pod adresem: szkolenie.pya.org.pl ).

Zapraszamy na nową stronę Komisji Szkolenia PZŻ - strona dostępna jest pod dotychczasowym adresem www.pyaszkolenie.org.pl 
W serwisie tym znajdują się m.in. aktualne przepisy szkoleniowe, programy szkolenia i wymagania egzaminacyjne oraz aktualne wzory druków szkoleniowych.

  • Nowy System Szkolenia Instruktorów PZŻ. Od dnia 1 stycznia 2010 roku obowiązuje zmieniony System Szkolenia Instruktorów PZŻ zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu PZŻ w dniu 7.12.2009.

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ