KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png

Od 1.04.2016 obowiązuje nowa "Instrukcja PZŻ nr 1_2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie" (pdf). Zgłaszanie egzaminu, zapisy kandydatów na egzamin oraz składanie wniosków o patenty żeglarskie odbywają się przez odpowiednie strony internetowe PZŻ. Chęć przeprowadzenia egzaminu oraz ew. proponowanych egzaminatorów można zgłaszać do Komisji Szkolenia Krakowskiego OZŻ na ponad 14 dni przed planowanym terminem egzaminu! Następnie na co najmniej 14 dni przed egzaminem KOZŻ składa elektronicznie wniosek o przeprowadzenie egzaminu do PZŻ. Informacje dla egzaminatorów znajdują się w zakładce "Dla Egzaminatorów" - na stronie PZŻ-szkolenie (patrz menu po prawej stronie). 

Wykaz egzaminów w Krakowskim OZŻ jest dostępny w zakładce "Egzaminy".

    -------------

W dniu 24.05.2013 zostało opublikowane tzw. rozporządzenie "egzaminacyjne", tj. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz. U. z 2013 r., poz. 602) obejmujące warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminów.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.05.2013.
Od tego dnia możliwe jest przeprowadzanie egzaminów na patenty żeglarskie.
Tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/602/D2013000060201.pdf

W PZŻ opracowano procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu oraz druki egzaminacyjne (procedury te obowiązywały do końca 2015 r.). Chęć przeprowadzenia egzaminu oraz proponowanych egzaminatorów można zgłaszać do Komisji Szkolenia Krakowskiego OZŻ (druk zgłoszenia) na minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu! Następnie KOZŻ wyśle na tej podstawie wniosek o przeprowadzenie egzaminu do PZŻ. Proszę dokładnie zapoznać się z procedurami organizacji oraz przeprowadzenia egzaminu. Wszyscy kandydaci na członków KE muszą spełniać warunki określone w § 3 w/w Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM oraz powinni posiadać aktualną polisę OC dotyczącą egzaminowania na patenty żeglarskie (w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wypełniają oświadczenie). Po zaakceptowaniu wniosku przez PZŻ i MSiT informacja o planowanym egzaminie ukaże się na stronach PZŻ oraz KOZŻ.

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ