KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png

W dniu 16.04.2013 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460) obejmujące nowy system uprawnień żeglarskich i motorowodnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30.04.2013.

Od tego momentu będą 3 patenty żeglarskie:

  • Żeglarz Jachtowy (od 14 roku życia, egzamin) posiada uprawnienia na wody śródlądowe i dodatkowo jachty do 12m długości kadłuba po morskich wodach wewnętrznych oraz w pasie 2 Mm, w porze dziennej;
  • Jachtowy Sternik Morski (połączono st.j. z j.st.m. - możliwa wymiana st.j. na JSM; od 18 roku życia, 200h stażu morskiego i egzamin) posiada uprawnienia na wody śródlądowe oraz jachty do 18 m długości kadłuba po wodach morskich;
  • Kapitan Jachtowy (1200h stażu po uzyskaniu JSM) posiada uprawnienia na jachty żaglowe po wodach śródlądowych i morskich.

Posiadacze patentów JSM oraz KJ mają uprawnienia odpowiednich patentów motorowodnych.

Nie ma obowiązkowych szkoleń.

Podobnych zmian dokonano w patentach motorowodnych.
Rozporządzenie zawiera również opis trybu przeprowadzania egzaminów, zakres wymagań egzaminacyjnych, wzory patentów oraz wysokość opłat.
Dotychczas wydane patenty (zgodnie z zapisami
Art. 89 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010r.) zachowują swoją ważność, ale można je wymieniać na nowe, określone w tym rozporządzeniu.

Tekst rozporządzenia : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/460/D2013000046001.pdf

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ