W dniu 16.04.2013 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460) obejmujące nowy system uprawnień żeglarskich i motorowodnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30.04.2013.

Od tego momentu będą 3 patenty żeglarskie:

Posiadacze patentów JSM oraz KJ mają uprawnienia odpowiednich patentów motorowodnych.

Nie ma obowiązkowych szkoleń.

Podobnych zmian dokonano w patentach motorowodnych.
Rozporządzenie zawiera również opis trybu przeprowadzania egzaminów, zakres wymagań egzaminacyjnych, wzory patentów oraz wysokość opłat.
Dotychczas wydane patenty (zgodnie z zapisami
Art. 89 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010r.) zachowują swoją ważność, ale można je wymieniać na nowe, określone w tym rozporządzeniu.

Tekst rozporządzenia : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/460/D2013000046001.pdf