KOZZ

Polish English French German
 • 001.png
 • 002.png
 • 003.png

System Szkolenia Instruktorów PZŻ

programy szkolenia,

wytyczne prowadzenia egzaminów na stopnie instruktorskie,

wzory druków szkoleniowych i egzaminacyjnych

 

System Szkolenia Instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego

? całość z załącznikami i drukami - w jednym pliku: 

 pobierz (pdf logo 1.1 MB)

 

System Szkolenia Instruktorów PZŻ (pobierz pdf logo 49 KB)

- zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu PZŻ w dniu 7.12.2009 i obowiązujący od 1 stycznia 2010.

 

Wykaz Dokumentacji Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ; pobierz (pdf logo 35 KB)

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Programy szkolenia na stopnie Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ (załącznik 1.1); pobierz (pdf logo 76 KB)
 2. Program szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ (załącznik 1.2); pobierz (pdf logo 53 KB)
 3. Program szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ (załącznik 1.3); pobierz (pdf logo 53 KB)
 4. Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na stopnie instruktorskie PZŻ (załącznik 2); pobierz (pdf logo 63 KB)
 5. Wytyczne dotyczące przeprowadzania sprawdzianu dopuszczającego na stopnie instruktorskie PZŻ (załącznik 3); pobierz (pdf logo 36 KB)
 6. Dokumenty szkoleniowo-egzaminacyjne na stopnie instruktorskie (załącznik 4); pobierz (pdf logo 38 KB)
 7. Zasady przeprowadzania szkolenia weekendowego oraz stacjonarnego zgrupowania szkoleniowego na stopnie instruktorskie (załącznik 5); pobierz (pdf logo 22 KB)


DRUKI

 1. ZGŁOSZENIE SZKOLENIA na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 1); pobierz (pdf logo 35 KB)
 2. WNIOSEK o powołanie KOMISJI EGZAMINACYJNEJ na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 2); pobierz (pdf logo 35 KB)
 3. DECYZJA o powołaniu KOMISJI EGZAMINACYJNEJ na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 3); pobierz (pdf logo 33 KB)
 4. KARTA SZKOLENIA/Egzaminacyjna na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (druk nr 4a); pobierz (pdf logo 64 KB)
 5. KARTA SZKOLENIA/Egzaminacyjna na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ (druk nr 4b); pobierz (pdf logo 62 KB)
 6. KARTA SZKOLENIA/Egzaminacyjna na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ (druk nr 4c); pobierz (pdf logo 132 KB)
 7. KARTA SZKOLENIA/Egzaminacyjna na stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ (druk nr 4d); pobierz (pdf logo 130 KB)
 8. PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 5); pobierz (pdf logo 47 KB)
 9. DZIENNIK ZAJĘĆ (wzór - druk nr 6); pobierz (pdf logo 64 KB)
 10. ZAŚWIADCZENIE o zaliczeniu sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 7); pobierz (pdf logo 35 KB)
 11. POTWIERDZENIE ODBYCIA STAŻU na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 8); pobierz (pdf logo 37 KB)
 12. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA na stopień instruktorski PZŻ (druk nr 9); pobierz (pdf logo 35 KB)
 13. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dla kandydatów na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ (druk nr 10); pobierz (pdf logo 30 KB)
 14. WNIOSEK O WYMIANĘ PATENTU instruktorskiego PZŻ (druk nr 11); pobierz (pdf logo 51 KB)
 15. WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU Instruktora Wykładowcy PZŻ (druk nr 12); pobierz (pdf logo 37 KB)
 16. OPINIA dla kandydatów do tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ (druk nr 13); pobierz (pdf logo 24 KB)
 17. WNIOSEK O WYMIANĘ LEGITYMACJI Instruktora Wykładowcy PZŻ (druk nr 14); pobierz (pdf logo 37 KB)

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ